Eser sahibinin izni olmaksızın kopyalanması ve çoğaltılması 5846 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil edeceği için yasaktır.
Filmin kullanım hakkı TU ( Technical University) Darmstadt'a aittir